Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beeldende begrippen

begrippen in beeldende vormgeving
Boermans, Bert
Arnhem: Lambo, 2004
ISBN: 90-77318-12-7
Pagina's: 150

Vindplaats(en)
- Rijksuniversiteit Groningen: ukun 001C 051 (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: filmkunst , fotografie , kennis, kunst , reprografie en drukkunst
taal: Nederlands