Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De 'Leather wedge'

golftermen en begrippen
Gelder de Neufville, Emile Van
Bilthoven: Solo, 2004
ISBN: 90-76268-59-2
Pagina's: 125

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2249307 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: individuele sporten , menselijke behoeften
taal: Nederlands