Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

English for seafarers

nautisch-technisch Engels voor het middelbaar zeevaartonderw©¦s
Westra, H.
Groningen: Wolters-Noordhoff, 1996
ISBN: 90-01-94773-5
Pagina's: 176

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 658.31-west


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: scheepvaart , techniek
taal: Engels, Nederlands