Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek ICT 2002

's-Gravenhage: Elsevier Human Resources, 2002
ISBN: 90-5901-051-5
Pagina's: 1 CD-ROM

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: CD rom 520.1-woor


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Nederlands