Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Begrippen begrepen

begrippenboek economie & maatschappij
Hellwig, E. & Mol, J.H.M. & 't Hart, W.A.
Zutphen: Thieme, 1996
ISBN: 90-03-62182-9
Pagina's: 64

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Den Haag: 4144251 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands