Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Correspondentiememo 96/97

juridisch Nederlands-Engels
Lever, A.B. & Vree, A.P. de
Deventer: Kluwer, 1996
ISBN: 90-268-2908-6
Pagina's: vii + 191

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: UB : Informatiecentrum: 340.03 R


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , kennis
taal: Engels, Nederlands