Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Gevangenistermen en kampjargon

begrippen en afkortingen uit het gevangeniswezen van de voormalige Sovjetunie
Donia Nota, Hanneke
Amsterdam: Second World Center,
Reeks: Rapporten van het Gevangenisproject Tweede Wereld Centrum
Reeksnummer: 4
Pagina's: 19

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5071149 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: krijgskunde en militaire techniek , techniek
taal: Nederlands