Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Multimedia begrippengids

Sleurink, Hans
Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 1994
ISBN: 90-313-1831-0
Pagina's: 476

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 527.9-mult
- Hogeschool voor Wetenschap en Kunst, VLEKHO: 681.84/85 SLEU


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , computerkunde , kennis
taal: Nederlands