Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sexicon

sexuele taalgids voor de jaren '90
Zuidinga, Robert-Henk
's-Gravenhage: BZZTôH, 1993
ISBN: 90-6291-800-X
Pagina's: 128

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Den Haag: 2124650 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: menselijke behoeften
taal: Nederlands
register: ja