Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Docentenhandleiding medische terminologie

Helmer, F.M.M.
Doetinchem: MediTerm, 1995
ISBN: 90-9007945-9
Pagina's: 299

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5075265 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, geneeskunde
taal: Nederlands