Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Wegwijs in de wereld van de hulp

handboek internationale samenwerking
Schulpen, Laurens Wilhelmus Marie & Klem, Bart
Amsterdam: KIT Publishers, 2005
ISBN: 90-6832-578-7
Pagina's: 216

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 3009745 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)
- K.U.Leuven Bibliotheek Sociale Wetenschappen: 327.4 G SCHU 2005


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, overheid
taal: Nederlands
register: ja