Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Begrippenlijst Vreemdelingenbeleid

omschrijvingen van de meest voorkomende begrippen in het vreemdelingenbeleid bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst
Immigratie- en Naturalisatiedienst. Ministerie van Justitie
's-Gravenhage: Ministerie van Justitie, 2001
Pagina's: 64

Vindplaats(en)
- Haagse Hogeschool: 398.29/BEGR


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, overheid
taal: Nederlands