Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Compendium IT beheer

een verklarend begrippenkader
Bon, Jan van
Den Haag: ten Hagen & Stam, 1999
ISBN: 90-76304-74-2
Pagina's: 141

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2214543 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: computerkunde , kennis
taal: Nederlands