Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Spelen die bal!

voetbal van A tot Z
Daniëls, Wim
Amsterdam: Piramide, 2000
ISBN: 90-245-3598-0
Pagina's: 159

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Den Haag: 619.11/dani


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften , werk en vrije tijd
taal: Nederlands