Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Kom zélf eens in de bal!

Beer, Gertom de & Douma, Maarten & Beer, Tim de & Adriaanse, Co
Houten: Van Holkema & Warendorf, 2000
ISBN: 90-269-2269-8
Pagina's: 62

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2194921 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: balspelen , menselijke behoeften
taal: Nederlands