Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Definitie van kernbegrippen

programma's in de jeugdzorg
Yperen, Thomas Albert van & Rest, Eugenie van & Vermunt, Chr.L.
Utrecht: NIZW, 1999
ISBN: 90-5050-351-9a
Pagina's: 108

Vindplaats(en)
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: 323-yper


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, gedragswetenschappen, geestelijke gezondheid en stoornissen
taal: Nederlands