Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het video & multimedia ABC

meer dan 1000 begrippen verklaard
Kraefft, Frits
Hoogland: Scala, 1998
ISBN: 90-804411-1-2
Pagina's: 184

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2183737 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: communicatiewetenschap en -techniek , elektronische techniek , filmkunst , kennis, kunst , techniek
taal: Nederlands