Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van gewasbeschermingskundige termen

Commissie voor de Terminologie van de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging
Wageningen: Commissie voor de Terminologie van de Koninklijke Nederlandse Planteziektenkundige Vereniging, 1997
Editie: 2
Reeks: Gewasbescherming
Reeksnummer: jrg. 28, suppl. 1
Pagina's: 74

Vindplaats(en)
- Universiteit van Amsterdam: 302: TS B GEWA:28.sup1


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt , plantkunde , plantsoorten
taal: Nederlands