Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Ventilatie van gebouwen: symbolen en terminologie

Ventilation for buildings : symbols and terminology
S.l.: S.n., 2000
Reeks: NEN ; NPR-CR12792
Pagina's: 40

Vindplaats(en)


publicatietype: normen en standaarden
onderwerpsindeling: bouwkunde , bouwtechniek , techniek
taal: Engels, Nederlands