Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Lijst van afkortingen: lijst van in defensie-gerelateerde documenten voorkomende afkortingen van Engelstalige terminologie

Dorrestijn, L.J.J.
Breda: Koninklijke Militaire Academie, Faculteit Militaire Bedrijfskunde, Kennis- & Onderzoekscentrum, 1999
Pagina's: 82

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 5184793 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: oorlogsvoering , techniek
taal: Nederlands