Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zoekkaart minidiertjes

een sleutel voor de ongewervelde dieren in bodem en bladerafval
Casteels, Vic
Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid, 1998

Vindplaats(en)
- Hogeschool Antwerpen - BLS: 59.001 G-CAST 1998


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde, diersoorten
taal: Nederlands