Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Zoekkaart voor de 'top 50' van tuinvogels

Jackson, Edward & Simms, Andy
Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Algemeen Milieu- en Natuurbeleid,, 2002

Vindplaats(en)
- Hogeschool Antwerpen - BLS: 59.001 G-JACK 2003


publicatietype: nomenclatuurlijst
onderwerpsindeling: biowetenschappen , dierkunde, diersoorten
taal: Nederlands