Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Luchtvaartwoordenlijst

Technologisch Instituut - K.VIV
Antwerpen: Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging, 1988
Pagina's: 53

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek van België: BD 17.892/14
- Technische Universiteit Delft: LR 68-065 NASLAG (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: luchtvaart , techniek
taal: Nederlands