Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek van de Limburgse dialecten

1: Agrarische terminologie. 8: Landerijen algemeen, akkerland, weiland, grond en grondsoorten, wegen en paden, ontginnen en niet-seizoengebonden arbeid, hekwerk, afrastering en omheining
Crompvoets, Herman & Schijndel, Jan Van & Weijnen, A. & Draye, L. & Hout, Roeland Van
Assen: Koninklijke Van Gorcum, 2004
ISBN: 9023240189
Pagina's: xii + 100

Vindplaats(en)
- Universiteit Gent: Dept.LW 09 L17.III01.022
- Openbare Bibliotheek Amsterdam: Nederlands dialect 831-woor


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: biowetenschappen , landbouw en veeteelt