Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

TermNet News, Special Issue on the United States

Journal of the International Network for Terminology (TermNet)
Byrne-Sutton, Geoffrey
Austria: Infoterm, 1987
ISBN: 0251-5253
Reeksnummer: 18
Pagina's: 29

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk
- Vrije Universiteit Amsterdam: TT.05197.e (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels