Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

TermNet News

Journal of the International Network for Terminology (TermNet)
Picht, Heribert
Austria: Infoterm, 1991
ISBN: 0251-5253
Reeksnummer: 32/33
Pagina's: 50

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk
- Vrije Universiteit Amsterdam: TT.05197.e (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels