Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

TermNet News

Journal of the International Network for Terminology (TermNet)
Picht, Heribert
Vienna: TermNet, 1994
ISBN: 0251-5253
Reeksnummer: 46/47
Pagina's: 72

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: TT.05197.e (niet uitleenbaar, wel fotokopie)
- LESSIUS Vertaler Tolk


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels