Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

TermNet News, Protection of Copyright on the Information Highway

Journal of the International Network for Terminology (TermNet)
Wright, Sue-Ellen
Vienna: TermNet, 1995
ISBN: 0251-5253
Reeksnummer: 50/51
Pagina's: 28

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk
- Vrije Universiteit Amsterdam: TT.05197.e (niet uitleenbaar, wel fotokopie)


publicatietype: terminologieleer
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Engels