Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Junior encyclopedie over het christelijk geloof

David Self; H.A. Hof-Hoogland (1934-)
Kampen: Callenbach, 2008
ISBN: 78-90-266-1459-0 geb.

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: christendom en christelijke kerk , religie
taal: Nederlands