Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedie van tekens & symbolen

identificatie en analyse van de zinnebeelden die onze gedachten formuleren en onze reacties op de ons omringende wereld sturen
Mark O'Connell; Raje Airey; Mylène van der Nagel
Utrecht: Veltman Uitgevers, 2007
ISBN: 90-5920-565-0 geb., 978-90-5920-565-9 geb.

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands