Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

The Blackwell Encyclopedia of Sociology

George Ritzer
Malden, MA: Blackwell Publishing, 2007
ISBN: 978-1-405-12433-1

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, sociologie
taal: Nederlands