Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Encyclopedie van de bijbel in de nieuwe vertaling

Joop Waldram
Kampen: Kok, 2006
ISBN: 90-435-1216-8 geb.

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: godsdienst en theologie , religie
taal: Nederlands