Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Geïllustreerde schelpen encyclopedie

Rykel H. de Bruyne
Lisse: Rebo Productions, 2003
ISBN: 90-366-1361-2 geb.

Vindplaats(en)


publicatietype: encyclopedie
onderwerpsindeling: rots- en bodemkunde, mineralogie , wetenschap en technologie (in combinatie)
taal: Nederlands