Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het Ambtelijk Woordenboek

Tekstbureau Lekker Helder / Wouter de Koning
Website: , 2010

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst, verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: archiefwetenschap , kennis
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
taal termen: Nederlands
taal definities: Nederlands
register: ja
registertype: alfabetisch