Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek voor den manufacturier

stofnamen en vakuitdrukkingen
Bonthond, J.T.
Groningen: J.B. Wolters, 1947
Editie: 3
Pagina's: 154

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Magazijn Exacte Wetenschappen: A16108/1947
- Technische Universiteit Delft: 7997096


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: kleding en persoonlijke verzorging , menselijke behoeften
taal: Nederlands
register: nee