Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Heraldisch vademecum

wapenkundig register van de meest voorkomende heraldische benamingen, termen, figuren, enz.
Steenkamp, J.C.P.W.A.
Amersfoort: S.W. Melchior, 1939
Pagina's: 207

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Leeszaal Centrale Bibliotheek: :929.6 gal.2
- Technische Universiteit Delft: 10177688


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee