Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Beknopte genealogische gids voor Nederland

woordenboekje
Draak, J.
Utrecht: De Draeck, 1984
Pagina's: 110

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: ND 1985/1310 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee