Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Sociaal beleid in trefwoorden

Heemstra, J.M.R.
Deventer: Kluwer, 1984
ISBN: 9026709234
Pagina's: viii + 452

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Rechtsgeleerdheid: 2C SOC 1 A+/HEEM 1985
- Universiteit van Amsterdam: UBM H 86-5808


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, sociologie
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: ja
registertype: alfabetisch