Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Woordenboek welzijn

Hee, Marijke van
's Gravenhage: VUGA, 1979
ISBN: 9060954980
Pagina's: 266

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 8.1.5/115
- Technische Universiteit Eindhoven: UKB 79 WOO (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, welzijn en hulpverlening
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee