Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Handelswoordenboek

Kluyve, J.A.W. van
Leiden: Handelswetenschappelijke Bibliotheek, 1942
Pagina's: 375

Vindplaats(en)
- Gemeentelijke Archiefdienst Amsterdam: 21 A 12
- Groot Seminarie Rolduc: 339/VANK


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, economie
taal: Nederlands
ordening: alfabetisch
register: nee