Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Enquête over Nederlandstalige terminologie-activiteiten

een beknopt verslag
Trommelmans, D. & Vervoorn, A.J.
's-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1990
Reeks: Voorzetten
Reeksnummer: 32
Van : 45 tot 46

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands