Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Het Samenwerkingsverband Nederlandstalige Terminologie (SaNT)

Vroomen, W.A.M. de
Brussel: Vereniging Algemeen Nederlands, 1989
Reeks: Vakterminologie in het Nederlands: handelingen van het derde Nederlands Taalcongres van de VAN
Van : 31 tot 40

Vindplaats(en)


publicatietype: beleidsdocumenten
onderwerpsindeling: taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands