Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

De Middelnederlandse terminologie

Jansen-Sieben, Ria
Brussel: Algemeen Rijksarchief, 1989
Reeks: Dossiers / Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, Educatieve Dienst.
Reeksnummer: 2/3
Van : 27 tot 33

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, geschiedenis
taal: Nederlands