Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Proeve van een Nederlandse terminologie voor prehistorische stenen artefacten

Vermeersch, P. M. & Noten, F. L. Van
Leuven: KUL. Departement archeologie en kunstwetenschap. Afdeling Oudheid, 1977
Reeks: Acta archaeologica Lovaniensia
Reeksnummer: 15
Van : 59 tot 64

Vindplaats(en)
- K.U.Leuven Centrale Bibliotheek: CAY510/*14-16 //fys t
- Stadsbibliotheek Maastricht: SB Sq 74/ 15


publicatietype: scriptie
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: archeologie en prehistorie , culturele en sociale wetenschappen
taal: Nederlands