Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Terminologie voor de elektrotechniek

Dorst, J.H.
's-Gravenhage: Stichting Bibliographia Neerlandica, 1992
Reeks: Voorzetten
Reeksnummer: 38
Van : 48 tot 54

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
inhoud: figuren
onderwerpsindeling: elektrotechniek , techniek
taal: Nederlands