Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Technisch woordenboek Duits-Nederlands

behorend bij T.I.K. (Technische Information Kundendienst) microkaarten voor Formule Autogarages
Amerongen: Delta Press, 1996
ISBN: 9066749784
Pagina's: 63

Vindplaats(en)
- Koninklijke Bibliotheek Den Haag: 2127614 DEPOTEXEMPLAAR (niet uitleenbaar)


publicatietype: verklarende woordenboeken
onderwerpsindeling: techniek
taal: Duits, Nederlands