Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Verklarende lijst van vreemde woorden en vaktermen uit litteratuurwetenschap, liturgiologie en musicologie

Heikens, Henk & Leeuw, Wilhelmus de & Vogel, Willem
Amsterdam: Prof. Dr. G. van der Leeuw-Stichting, 1977

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kunst , literatuur , muziek , taal, taalwetenschap en literatuur
taal: Nederlands