Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Institutionele terminologie

: , 1996
ISBN: 0774-2398
Reeks: Taalbeheersing in de praktijk
Reeksnummer: 35/1
Van : 13 tot 18

Vindplaats(en)
- Vrije Universiteit Amsterdam: TT.00939.- (niet uitleenbaar)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: culturele en sociale wetenschappen, politieke instellingen en organisaties
taal: Nederlands