Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Volkstaal en volksdiergeneeskunde

Berns, Johannes Bernardus
Rotterdam: Erasmus Publishing, 1995
ISBN: 0168-9827
Reeks: Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde en der natuurwetenschappen
Reeksnummer: 50
Van : 171 tot 177

Vindplaats(en)


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: biomedische wetenschappen, biowetenschappen , dierkunde, geneeskunde
taal: Nederlands