Bibliografie

Terug naar huidige selectielijst

Nieuwsspraak

een zakwoordenboekje
Coeck, Jef
Antwerpen: CODA, 1994
ISBN: 9052321213
Pagina's: 223

Vindplaats(en)
- LESSIUS Vertaler Tolk: 08.01.05 234 /
- Openbare Bibliotheek Amsterdam


publicatietype: terminologielijst
onderwerpsindeling: kennis, massacommunicatie
taal: Nederlands
register: ja